Orka Eğitim Yardım Video ve Kitapçıklar

SQL Ticari - Stok Raporları - Stok Maliyet Hesaplamas. Satılan Malın Maliyeti, Envanter ve Detaylar SQL Ticari - Cari Raporlar - Gün Faaliyet Raporu
SQL Transfer - Belgeler - Selçuk Ecza Deposu Fatura Transferi SQL Transfer - Belgeler - Mizan Transferi
SQL Transfer - Belgeler - Muhasebe Fişlerinin Transferi SQL Transfer - Belgeler - Tahsilat / Tediye Transferi
SQL Transfer - Kartlar - Cari Kart Transferi SQL Transfer - Belgeler - Banka Ekstrelerinin Otomatik Muhasebeleştirilmesi (Yeni Versiyon)
Portaldan Gelen E-FATURALARIN Stoksuz Aktarımı SQL Transfer - Belgeler - Satış / Alış Faturaları Transferi ( Muhasebe Kaydı)
SQL Transfer - Belgeler - Satış / Alış Faturaları Transferi ( Stoklu Fatura Transferi) Hesap Planı Transferi
SQL Bilanço - Beyannameler - Toplu BA BS Mutabakat Gönderimi (Yeni Versiyon) SQL Ticari - Beyannameler - Beyanname Göndermeden Önce Yapılması Gereken İşlemler
SQL Ticari - Beyannameler - Beyanname Versiyon Değiştirme SQL Ticari - Beyannameler - BA / BS Özel Tutar Girişi
SQL Ticari - Mali Tablo/Beyanname - BS Satış Formu SQL Ticari - Mali Tablo/Beyanname - BA Alış Formu
SQL Ticari - Beyannameler - Beyanname Göndermeden Önce Yapılması Gereken İşlemler SQL Ticari - Beyannameler - Beyanname Versiyon Değiştirme
SQL Ticari - Beyannameler - BA / BS Özel Tutar Girişi SQL Ticari - Beyannameler - Toplu BA BS Mutabakat Gönderimi (Yeni Versiyon)
Yedekleri Geri Alma ( Aynı Firma Koduna Geri Yükleme) Yedekleri Geri Alma ( Farklı Firma Koduna Geri Yükleme)
Firmaları Yedekle Stok Kodu Değiştirme İşlemi
SQL Ticari - Sektöre Özel - Barkodlu Satış Kasa (Yazarkasa Modülü) SQL Ticari - Kayıt - Üretim / Standart Üretim
SQL Ticari - Kayıt - Üretim / Satışa Göre Üretim SQL Ticari - Diğer İşlemler - Sipariş Konsinye Raporu
SQL Ticari - Stok Matrah Rapor SQL Ticari - Stok Raporları - Aktif Stok ve Raporları
SQL Ticari - Stok Raporları - Mizan/Muavin SQL Ticari - Sektöre Özel - Eğitim Kurumları
SQL Ticari - İhracat e-Fatura ve Yolcu Beraberi Eşya e-Faturası (Yeni Versiyon) Stok Kart - Muhasebe Tablosu
SQL Ticari - e-Fatura Gönderimi & Gelen e-Faturaların Muhasebeleştirilmesi (Yeni Versiyon) SQL Ticari - İthal Malın Maliyetlendirilmesi (Yeni Versiyon)
SQL Ticari - Fatura Girişinde Hacim (m3) Hesaplama ve Çeki Listesi (Yeni Versiyon) SQL Ticari - Portaldan Gelen E-FATURALARIN Stoklu Aktarımı (Yeni Versiyon)
SQL Ticari - Portaldan Gelen E-FATURALARIN Stoksuz Aktarımı (Yeni Versiyon) SQL Ticari - Alış ve Satış Faturalarında Toplu İşlemler Menüsü
SQL Ticari - Fatura, İrsaliye Girişi SQL Ticari - Fatura Girişinde Belge Altı Kesintiler
SQL Ticari - Fatura Girişinde-Depo Takibi SQL Ticari - Fatura Girişinde-Dövizli İşlemlerDepo Takibi
SQL Ticari - Fatura Girişinde-Sipariş,İrsaliye Fatura Dönüşüm İşlemleri SQL Ticari - Fatura Girişinde-İşlemler Menüsü
SQL Ticari - Fatura Girişinde-Seçenekler Menüsü SQL Ticari - Fatura Listesinde-İthal Malın Maliyeti
SQL Ticari - Fatura Girişinde-Seri Numaralı Fatura SQL Ticari - Fatura Girişinde-Aktif Stoklu Fatura
SQL Ticari - Fatura Girişinde-Barkodlu Satış Kasa Fatura SQL Ticari - Diğer İşlemler - Hızlı Depo Hareketi
SQL Ticari - Fatura Girişinde-Depo Takibi SQL Ticari - Fatura Girişinde-Dövizli İşlemlerDepo Takibi
SQL Ticari - Fatura Girişinde-Sipariş,İrsaliye Fatura Dönüşüm İşlemleri SQL Ticari - Fatura Girişinde-İşlemler Menüsü
SQL Ticari - Fatura Girişinde-Seçenekler Menüsü SQL Ticari - Fatura Listesinde-İthal Malın Maliyeti
SQL Ticari - Fatura Girişinde-Seri Numaralı Fatura SQL Ticari - Fatura Girişinde-Aktif Stoklu Fatura
SQL Ticari - Fatura Girişinde-Barkodlu Satış Kasa Fatura SQL Ticari - Tanımlar - Stok Kartları ( Genel Anlatım )
SQL Ticari - Tanımlar - Stok Kartlarında Muhasebe Tablosu Oluşturma SQL Ticari - Tanımlar - Stok Kartlarında Lot, Seri, Imei Numarası Takibi
SQL Ticari - Tanımlar - Stok Kartlarında Fiyat Tanımlama Stok Kart Muhasebe Tablosu Oluşturma
SQL Ticari - Tanımlar - Cari Kart ve Stok Kartlarındaki YENİLİK SQL Ticari - İhracat e-Fatura ve Yolcu Beraberi Eşya e-Faturası (Yeni Versiyon)
SQL Ticari - Kayıt - Ajanda SQL Ticari - Cari Raporlar - Çek Senet Raporları
SQL Ticari - Cari Raporlar - Aylık Mizan Raporu SQL Ticari - Cari Raporlar - Ekstre/Muavin Defter/ Toplu Mutabakat
SQL Ticari - Cari Raporlar - Ekstre/Muavin Defter SQL Ticari - Mali Tablo/Beyanname - Kar-Zarar/Firma Bilanço
SQL Sene Sonu Devir İşlemleri (Bakiyeli) SQL Sene Sonu Devir İşlemleri (Bakiyesiz)
SQL Ticari - Diğer Raporlar - SQL Raporlar (Firma Sektörlerine Göre Özel Rapor Oluşturma Platformu) SQL Ticari - Cari Raporlar - Departman Mizanı
SQL Ticari - Cari Raporlar - Ödenmemiş Fatura/Taksit (Vade Takip ve Belge Bazlı Ödeme Sistemi Raporu SQL Ticari - Cari Raporlar - Genel Mizan Raporu / Toplu Mutabakat
SQL Ticari - Cari Raporlar - Genel Mizan Raporu SQL Ticari - Cari Raporlar - Genel Mizan Raporu / Bütçe Raporu Hesap planı & Proje Departman
SQL Ticari - Cari Raporlar - Genel Mizan Raporu / Mizan Yazdırma SQL Ticari - Cari Raporlar - Genel Mizan Raporu / Kebir Tanımlı Mizan
SQL Ticari - Cari Raporlar - Genel Mizan Raporu / Mizan Raporunda & Muavin Raporu SQL Ticari - Cari Raporlar - Genel Mizan / Navigatör (Rapor Sabitleme Özelliği)
SQL Ticari - Cari Raporlar - Genel Mizan / Yazıcı Ön İzleme Ekranı SQL Ticari - Cari Raporlar - Kasa Defteri
SQL Transfer - Excel Transfer - Banka Ekstrelerinin Otomatik Muhasebeleştirilmesi SQL Ticari - Resim Belge Ekleme ARŞİV
SQL Tİcari - Tanımlamalar- Stok Siyatı Tanımlama (Cari Kartlara Göre Stok Fiyatı Tanımı) SQL Ticari - Tanımlamalar - Cari Hesap Ekstresi, Mutabakat Raporları
SQL Ticari - e-Fatura Gönderimi & Gelen e-Faturaların Muhasebeleştirilmesi (Yeni Versiyon) SQL Ticari - İhracat e-Fatura ve Yolcu Beraberi Eşya e-Faturası (Yeni Versiyon)
SQL Ticari - Cari Kartlar ve Stok Kartlarındaki Yenilik SQL Ticari - Tanımlamalar - İnternetten Otomatik Cari Kart Açma Özelliği
SQL Ticari - Tanımlamalar - Cari Kartlar Hesap Planı
SQL Ticari - Tanımlar - Bütçe Oluşturma (Hesap Planı & Proje Bütçesi) Versiyon 1 SQL Ticari - Tanımlar - Bütçe Oluşturma (Hesap Planı & Proje Bütçesi) Versiyon 2
SQL Ticari - Tanımlar - İnternetten Otomatik Cari Kart Açma Özelliği SQL Ticari - Tanımlar - Cari Hesap, Banka, Portföy ve Gider Hesaplarını Tanımlama
Hesap Planı ve Stok Kartlarındaki Yenilik Yazı Büyültme
SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Girişi - Fiş Kayıt Girişi & Mizan SQL Genel - Programında Terminal Tanımlama
SQL Yedek - Farklı Firma Geri Alma SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Girişinde Otomatik Cari Kart Açma
SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Listesi / Fiş Yazdırma SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Listesi / Dosya Ekleme (PDF,XLS,JPG,..)
SQL Ticari - Kayıt - Fiş Listesi Yazdırma SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Girişi
SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Girişi-Tevkifatlı Fiş SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Girişi-Dövizli Fiş
SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Girişi-Gider Tahakkuk Girişi SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Girişi-Stoklu Fiş Girişi
SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Listesi-Fiş Kopyalama SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Listesi-Fişi Dövize Çevir
SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Listesi-Çift Tıklama Özelliği SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Listesi-Ek Alanlar Girişi
SQL Ticari - Kayıt - Fiş Kayıt Listesi-Toplu İşlemler SQL Ticari - Kayıt - Ödenmemiş Faturalar
SQL Ticari - Kayıt - Çek,Kredi Kart,Senet/ Pörtföy Hesaplar SQL Ticari - Kayıt - Tahsil/Tediye (Ödemeler)
Fişi Dövize Çevirme Özelliği SQL Ticari - Cari Kart ve Stok Kartlarındaki YENİLİK
SQL Ticari - Resim Belge Ekleme ARŞİV SQL Tİcari - Stok Siyatı Tanımlama (Cari Kartlara Göre Stok Fiyatı Tanımı)
SQL Ticari - Cari Hesap Ekstresi, Mutabakat Raporları SQL Ticari - Kayıt - Cari Kartlar
SQL Ticari - Kayıt - İnternetten Otomatik Cari Kart Açma Özelliği SQL Genel - Tanımlamalar - Yetki Sistemi
SQL Ticari - Kayıt - Gider ve Diğer Kayıtlar(Otomatik Fiş Girişi) SQL Ticari - Tanımlar - Genel Tanımlar
Yazı Puntosunu Bütüyme Seçeneği SQL Ticari - Tanımlar - Grup Tanımları
Tanımlamalar - Döviz Kurları
SQL Bilanço - Beyannameler - Tuik Anket Raporu SQL Bilanço - Stok Maliyet (Satılan Ticari Malın Maliyeti ve Envanter Detayları)
SQL Bilanço - Stoklu Fiş - Stok Mizan Muavin / Bilanço Modülünde Stok takibi & Raporlaması SQL Bilanço - Raporlar - Konsolide Mizan Raporları (Farklı Yıldaki Mizanların Karşılaştırılması)
SQL Bilanço - Raporlar - Aylık Mizan Raporu SQL Bilanço - Raporlar - Aylık Mizan Raporu / Toplu Mutabakat
SQL Bilanço - Beyannameler - Kesin Mizan SQL Bilanço - Beyannameler - Beyanname Göndermeden Önce Yapılması Gereken İşlemler
SQL Bilanço - Raporlar - Kasa / Banka Defteri SQL Bilanço - Raporlar - Muavin Defter / Toplu Mutabakat
SQL Bilanço - Raporlar - Muavin Defter SQL Bilanço - Raporlar - Departman Mizanı
SQL Bilanço - Tanımlar - Genel Mizan / Yazıcı Ön İzleme Ekranı SQL Bilanço - Tanımlar - Genel Mizan / T Mizan
SQL Bilanço - Tanımlar - Genel Mizan / Bütçe Raporu Hesap planı & Proje Departman SQL Bilanço - Tanımlar - Genel Mizan / Mizan Yazdırma
SQL Bilanço - Tanımlar - Genel Mizan / Kebir Tanımlı Mizan SQL Bilanço - Tanımlar - Genel Mizan / Mizan Raporunda & Muavin Raporu
SQL Bilanço - Tanımlar - Genel Mizan / Navigatör (Rapor Sabitleme Özelliği) SQL Bilanço - Tanımlar - Genel Mizan
SQL Bilanço - Tanımlar - Genel Mizan / Gelir Tablosu Arasındaki Farkların Çözümü SQL Bilanço - Tanımlamalar - Döviz Kurları
SQL Bilanço - Stoklu Fiş - Stok Kartları (Stok Takibi) SQL Bilanço - Tanımlar - İnternetten Otomatik Cari Kart Açma Özelliği
SQL Bilanço - Tanımlar - Cari Hesap, Banka, Porföy ve Gider Hesaplarını Tanımlama SQL Bilanço - Tanımlar - Bütçe Oluşturma (Hesap Planı & Proje Bütçesi) Versiyon 1
SQL Bilanço - Tanımlar - Bütçe Oluşturma (Hesap Planı & Proje Bütçesi) Versiyon 2 SQL Bilanço - Tanımlar - Hesap Planı
SQL Bilanço - Tanımlar - Hesap Planı ve Stok Kartlarındaki Yenilik SQL Bilanço - Tanımlamalar - SMMM Tanım
SQL Bilanço - Tanımlar - Genel Tanımlar SQL Bilanço - Defter Yazımları / Defter-i Kebir Yazdırma
SQL Bilanço - Defter Yazımları / Tasdikli Yevmiye Defteri SQL Bilanço - Defter Yazımları / Müsvette Yevmiye Defteri
SQL Bilanço - Defter Yazımları / Fiş Listesi Yazdırma SQL Bilanço - Mali Tablolar - Kurum Karlılık Formu
SQL Bilanço - Mali Tablolar - Kurum Karlılık Formu SQL Bilanço - Mali Tablolar - Satışların Maliyeti Tablosu (Kârlılık Analizi)
SQL Bilanço - Bilanço ve Gelir Tablosu Arasındaki Farkların Çözümü SQL Bilanço - Kâr Zarar Firma Bilanço Raporu
SQL Bilanço - Mali Tablolar - Gelir Tablosu SQL Bilanço - Mali Tablolar - Bilanço Tablosu
SQL Bilanço - Bilanço ve Gelir Tablosu Arasındaki Farkların Çözümü SQL Bilanço - Dönem Sonu İşlemleri - Gelir ve Gider Hesapların Kapanış İşlemleri
SQL Bilanço - Dönem Sonu İşlemleri - 7A - 7B Yansıtmalar SQL Bilanço - Beyannameler - BS Satış Formu
SQL Bilanço - Beyannameler - Beyanname Göndermeden Önce Yapılması Gereken İşlemler SQL Bilanço - Beyannameler - Beyanname Versiyon Değiştirme
SQL Bilanço - Beyannameler - BA / BS Özel Tutar Girişi SQL Bilanço - Beyannameler - Toplu BA BS Mutabakat Gönderimi (Yeni Versiyon)
SQL Bilanço - Beyannameler - Toplu BA BS Mutabakat Gönderimi (Yeni Versiyon) SQL Bilanço - Beyannameler - Beyanname Versiyon Değiştirme
SQL Bilanço - Beyannameler - BA / BS Özel Tutar Girişi SQL Bilanço - Beyannameler - Beyanname Göndermeden Önce Yapılması Gereken İşlemler
SQL Bilanço - Beyannameler - BA Alış Formu SQL Bilanço - Beyannameler - KDV.Beyannamesi 2
SQL Bilanço - Beyannameler - Beyanname Göndermeden Önce Yapılması Gereken İşlemler SQL Bilanço - Beyannameler - Beyanname Versiyon Değiştirme
SQL Bilanço - Beyannameler - KDV Belge Tipi (Yeni Versiyon) SQL Bilanço - Beyannameler - Beyanname Versiyon Değiştirme
SQL Bilanço - Beyannameler - Beyanname Göndermeden Önce Yapılması Gereken İşlemler SQL Bilanço - Beyannameler - KDV.Beyannamesi / Gib'ten Kredi Kartı Satışları Sorgula
SQL Bilanço - Beyannameler - KDV.Beyannamesi/Maliye Sitesine Gönder SQL Bilanço - Beyannameler - KDV.Beyannamesi
SQL Bilanço - Beyannameler - KDV.Kapanış Mahsubu SQL Bilanço - İşlemler - Excel Fiş Girişi (Z Raporları)
SQL Bilanço - İşlemler - Gider Fiş Şablonları (Otomatik Fiş Girişi) SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Fiş Evrak Kayıt
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Tevkifatlı Fiş SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Dövizli Fiş
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Gider Tahakkuk Girişi (Sigorta Poliçesi Kaydı) SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Stoklu Fiş Girişi
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - BA/BS Özel Tutar Girişi SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Fiş Kopyalama
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Fişi Dövize Çevir SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Çift Tıklama Özelliği
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Ek Alanlar Girişi SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Toplu İşlemler
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Evrak Girişi - Bilanço Modülünde Stok Takibi SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Fiş Yazdırma
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Otomatik Cari Kart Açma SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Listesi / Dosya Ekleme (PDF,XLS,JPG,..)
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Fiş Kayıt Girişi & Mizan SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Fiş Yazdırma
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Evrak Girişi - Bilanço Modülünde Stok Takibi SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Gider Tahakkuk Girişi (Sigorta Poliçesi Kaydı)
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Stoklu Fiş Girişi SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - BA/BS Özel Tutar Girişi
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Fiş Kopyalama SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Fişi Dövize Çevir
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Çift Tıklama Özelliği SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Ek Alanlar Girişi
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Toplu İşlemler SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Fiş Kayıt Girişi & Mizan
SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Girişi - Otomatik Cari Kart Açma SQL Bilanço - İşlemler - Fiş Kayıt Listesi / Dosya Ekleme (PDF,XLS,JPG,..)
ORKA SQL Ticari Kayıtları, Orka SQL Bilanço Modülüne Transfer (Yeni Versiyon) ORKA SQL Ticari Kayıtları, Orka SQL Bilanço Modülüne Transfer TANIMLAMALAR (Yeni Versiyon)
ORKA SQL Ticari Kayıtları, Orka SQL Bilanço Modülüne Transfer (Yeni Versiyon) ORKA SQL Ticari Kayıtları, Orka SQL Bilanço Modülüne Transfer TANIMLAMALAR (Yeni Versiyon)
SQL Bilanço - Beyannameler - Toplu BA BS Mutabakat Gönderimi (Yeni Versiyon) SQL Bilanço - Beyannameler - KDV Belge Tipi (Yeni Versiyon)
SQL Bilanço - Beyannameler - Toplu BA BS Mutabakat Gönderimi (Yeni Versiyon)
SQL Personel Ücret Bordrosu - Tanımlar - Merkez/Şube Tanımı SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Zorunlu BES Uygulaması (Yeni Versiyon)
SQL Personel Ücret Bordrosu - Bildirim / Entegre - Bordro Raporlarına Firma Logoları Ekleme SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Personel Listesi - Ücretlerin Gelecek Aya Devri
SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Kıdem Tazminatı Karşılığı SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Kıdem Tazminatı Karşılığı Raporu
SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - 687 Sayılı İşveren Teşviğinin Uygulanışı (Yeni Versiyon) SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Zorunlu BES Uygulaması (Yeni Versiyon)
SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Dosya Ekleme (PDF,XLS,JPG,...) SQL Personel Ücret Bordrosu - Tanımlar - Merkez/Şube Tanımı
SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler Kısmi Zamanlı (Part Time) Personel Girişi SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Özlük Dosyası Takibi
SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Personel Sözleşmesi SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Bordro Raporlarına Firma Logoları Ekleme
SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Personel Listesi - Personel Puantaj Girişi SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Personel Listesi - Personel Proje Puantaj Girişi
SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Personel Listesi - Ücret Bordrosunda Resim Ekleme Özelliği SQL Personel Ücret Bordrosu - İşlemler - Personel Listesi - Ücretlerin Gelecek Aya Devri